-A +A

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1913/43489/20-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄Απαγόρευση αλιείας για την προστασία νεαρών ατόμων του είδους Merluccius merluccius για το έτος 2017΄΄.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Β΄1857/09-05-2017 ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1913/43489/20-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2-5-2017 ΑΔΑ: ΩΧ8Ζ4653ΠΓ-7ΦΛ)
΄΄Απαγόρευση αλιείας για την προστασία νεαρών ατόμων του είδους Merluccius merluccius για το έτος 2017΄΄ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 1380/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συγκεκριμένα στην αριθμ. 1913/43489/20-04-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 1444/28.4.2017 Β΄ στη σελίδα 13594 στην 1η στήλη διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο από 1η έως 31η Μαΐου 2017, στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που
ορίζεται από τα στίγματα Α και Α΄ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β΄, στα ανατολικά».

στο ορθό:
«5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο, εκτός των κυκλικών δικτύων (γρι γρι), από 1η έως 31η Μαΐου 2017, στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που
ορίζεται από τα στίγματα Α και Α΄ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β΄, στα ανατολικά»

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο αναγνωστήριο του διαδικτυακού μας τόπου.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αλιείας (ΟΠΣΑ).