Προστατεύουμε Διευρύνουμε Εφοδιάζουμε
-A +A

Αρχική

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας είναι ο διοικητικός τομέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διαχειρίζεται τους τομείς συλλεκτικής αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και εμπορίας-μεταποίησης των προϊόντων αλιείας.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας έχει στρατηγικό σκοπό την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από την ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με στόχους τη βέλτιστη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, την εφαρμογή του ελέγχου των δραστηριοτήτων και την προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών (άρθρο 8, Π.Δ. 107/2014 ΦΕΚ.174.Α.2014).

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο αναγνωστήριο του διαδικτυακού μας τόπου.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αλιείας (ΟΠΣΑ).