-A +A

Οργανώσεις παραγωγών

Οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π), είναι εθελοντικές ενώσεις αλιέων που έχουν συσταθεί προκειμένου να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην απορρόφηση των συνεπειών από τις αιφνίδιες διακυμάνσεις της ζήτησης.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας των Ο.Π αναφέρονται στον Τίτλο ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 104/2000. Οι κοινοτικοί κανόνες για την αναγνώριση των Ο.Π ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2318/2001. Για τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, η Ελλάδα έχει θεσπίσει για τη συλλεκτική αλιεία ως ελάχιστη συγκέντρωση το 15% της παραγωγής σε μια περιοχή και το 25% για παραγωγή υδατοκαλλιεργειών (απόφ. 229861/11-11-1996).

Πρακτικά, οι Ο.Π μπορούν να λαμβάνουν συλλογικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, να αποφεύγεται η αλίευση ψαριών για τα οποία η ζήτηση είναι μικρή ή ανύπαρκτη και να προβλέπονται οι ανάγκες τις αγοράς όχι μόνο ως προς την ποσότητα, αλλά και ως προς την ποιότητα και τη συχνότητα παράδοσης. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι Ο.Π οφείλουν να καταρτίζουν και να θέτουν σε εφαρμογή επιχειρησιακά προγράμματα για την αλιευτική περίοδο, που περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή των αλιευμάτων στις απαιτήσεις της αγοράς (βλ. Καν. (ΕΚ) 2508/2000).

latest Running | M2k Tekno

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο αναγνωστήριο του διαδικτυακού μας τόπου.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αλιείας (ΟΠΣΑ).